Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες

 Θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα  από όλα που είσαστε μαζί μας και που υπομείνατε κι εσείς αυτή τη διαδικασία. Νομίζω  ότι είναι πρωτόγνωρο πράγματι,  είμαστε 40 ώρες περίπου άυπνοι. Να το πω όπως το αισθάνομαι: μπήκαμε ξυρισμένοι, βγήκαμε αξύριστοι. Σημασία έχει όμως ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, μετά από αυτές τις ολονύκτιες και συνεχείς διαπραγματεύσεις πολλών ωρών έχει επιτευχθεί μια συμφωνία τελικά για τους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014 μέχρι το 2020, δηλαδή για το μέλλον.

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά, κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες

Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά την άφιξή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Fiscal consolidation and structural changes, structural reforms are on the way in Greece. The big target now is recovery and growth. Therefore, Structural Funds are a key, are a guarantee to success both for Greece and Europe”.
Ανεπίσημη μετάφραση:
Η δημοσιονομική εξυγίανση και οι διαρθρωτικές αλλαγές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Ο μεγάλος στόχος, πλέον, είναι η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Επομένως, οι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το κλειδί, αποτελούν την εγγύηση, για να πετύχει τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη.