Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Στην 76η Δ.Ε.Θ. ο Πρόεδρος της Ν.Δ Αντώνης Σαμαράς

Την παρουσίαση των προτάσεων του κομματος θα ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Ν.Δ Αντώνης Σαμαράς στις 17-18 Σεπτεμβρίου στη 76η ΔΕΘ.
Πρόκειται να ανακοινώνει το το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ,το λεγόμενο ΖΑΠΠΕΙΟ ΙΙΙ.